Oferta

Jesteśmy specjalistyczną firmą zajmującą się opracowywaniem projektów budowlanych takich jak:
- budynki mieszkalne, socjalne
- hale magazynowe, produkcyjne,
- salony samochodowe i serwisowe
- obiekty przemysłowe, wiaty
- obiekty handlowo-usługowe
- obiekty biurowe,
- estakady
- obiekty użyteczności publicznej – sale gimnastyczne, hale sportowe

Zakres prac

1. Kompleksowe projektowanie konstrukcji budowlanych i inżynierskich
- projekt koncepcyjny (ogólna geometria + wykaz zużycia stali i betonu)
- projekt budowlany (do pozwolenia na budowę)
- projekt warsztatowy (dla wytwórni konstrukcji stalowych)
- nadzory autorskie
2. Oceny stanu technicznego modernizowanych lub remontowanych obiektów budowlanych (opinie techniczne, ekspertyzy)
3. Sprawdzanie i optymalizacje konstrukcji stalowych
4. Profesjonalne doradztwo budowlane i projektowe

Zalety naszych usług:

- ekonomiczne projektowanie.
- łatwość montażu projektowanych konstrukcji
- stosowanie łatwych i bezpiecznych rozwiązań podczas eksploatacji budynku
- uwzględnianie możliwości transportu dla konstrukcji ponadgabarytowych
- wgląd zleceniodawcy na etapie projektowania

Zapewniamy kompleksową obsługę każdej inwestycji:

- kierownik budowy 
- inspektor nadzoru
- nadzór autorski
- organizacja budowy
- doradztwo techniczne w zakresie projektowym i wykonawczym
- przeglądy budynków
- inwentaryzacja budynków i lokali

 

Zawartość dokumentacji warsztatowej:

- rysunki warsztatowe elementów konstrukcji
- rysunki montażowe wraz z perspektywami konstrukcji
- kompletne zestawienia materiałów i śrub
- pliki NC dla maszyn cyfrowych